image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge


Windfonds Goeree-Overflakkee is bedoeld om omwonenden van windparken financieel mee te laten delen in de opbrengsten. Eigenaren van windparken die na 2016 gebouwd zijn, dragen jaarlijks af aan het Windfonds. Bewoners en organisaties kunnen een beroep doen op het Windfonds voor financiële ondersteuning van door hen geïnitieerde projecten.

De stichting die het Windfonds beheert is in het najaar van 2020 opgericht. Bestuursleden van de stichting wonen op het eiland en bewaken het doel: aansprekende projecten met een maatschappelijk meerwaarde te helpen realiseren, om op die manier omwonenden van het windpark positief te laten meedelen in de productie van duurzame energie.

Het Windfonds zal in bredere zin bijdragen aan de duurzame en sociaaleconomische ontwikkeling van Goeree-Overflakkee.

VOOR WIE

image

Bewoners en organisaties op Goeree-Overflakkee kunnen het hele jaar projecten indienen voor een bijdrage in de financiering. Projecten dienen bij te dragen aan duurzaamheid en leefbaarheid op Goeree-Overflakkee.  In het voorjaar en najaar beslist het bestuur welke projecten een bijdrage ontvangen.

 

NIEUWS

image

September 2022, Welkom op de website van Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee. De eerste afdrachten van de deelnemende windparken aan het fonds zijn gedaan. Nog niet alle windparken zijn operationeel, en daarom is het fonds nog niet volledig gevuld. Maar wel kunnen de eerste projectaanvragen voor het Betrokkenenfonds worden ingediend. Samen dragen we bij aan een nog groener en socialer eiland.

>> lees al het nieuws

PLANNING

De projectaanvragen voor het Betrokkenenfonds kunnen het hele jaar door bij het Windfonds Goeree-Overflakkee worden ingediend. 2x Per jaar beoordeelt het Bestuur de aanvragen: voorjaar (indienen vóór 15 maart) en najaar (indienen vóór 15 september).

VOOR INSPIRATIE

image

Bezoek de projectenpagina en download het overzicht met alle projecten die wij steunen en steunden. Wellicht brengt het u op het idee om zelf ook een aanvraag te doen.

up