image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

Wat is het Windfonds Goeree-Overflakkee? Windfonds Goeree-Overflakkee wordt gevormd door vrijwillige afdrachten van eigenaren van een windpark, met als doel de omgeving mee te laten delen in de inkomsten. De hoogte van de afdracht wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de productiegegevens van het windpark en bedraagt 0,50 per MWh.

Zijn er meer windfondsen in de omgeving die op een vergelijkbare manier werken? Ja, Windpark Krammer heeft sinds 2019 een windfonds. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lees je meer over hoe windfondsen bij moeten dragen aan de lokale economie en samenleving.

Mag ik mijn aanvraag bij meerdere fondsen indienen? Dat is niet verboden.

Wanneer is Windfonds Goeree-Overflakkee actief ? Zolang er afdrachten worden gedaan. Ieder windpark draagt gedurende 20 jaar bij, tenzij het eerder wordt afgebroken. Ook windparken die in de toekomst worden opgeschaald gaan afdragen. Voor nu houden we rekening met activiteiten tot 2043.

Waarom is Windfonds Goeree-Overflakkee opgericht? In 2012 heeft de lokale Coöperatie Deltawind samen met Eneco Wind en RVO een plan ontwikkeld om alle windontwikkelaars op het eiland samen te laten werken. Afspraken waren: samen één plan maken voor heel het eiland en allemaal een afdracht doen aan het in te stellen Windfonds Goeree-Overflakkee. Dit initiatief is landelijk overgenomen.

Hoe werkt Windfonds Goeree-Overflakkee? Jaarlijks dragen de windparken af, twee keer per jaar kunnen ideeën voor projecten worden ingediend voor financiële steun. Het bestuur van Windfonds Goeree-Overflakkee beoordeelt de projecten, vraagt zo nodig toelichting en kent de bedragen toe.

Hoe kan ik een aanvraag indienen? Je kunt een aanvraag indienen voor een project dat bijdraagt aan de thema’s Groen, Duurzaam en Sociaal.

Kan ik als vereniging of dorpsraad een aanvraag indien voor een bijdrage uit Windfonds Goeree-Overflakkee? Ja, natuurlijk. Zowel vanuit het betrokken fonds (vanaf 2023) als uit het transitie fonds (vanaf 2024).

Op welke criteria moet ik bij mijn aanvraag letten? De aanvraag moet betrekking hebben op een maatschappelijk project, het is niet bedoeld voor individuele projecten zoals het verduurzamen van jouw huis bijvoorbeeld.  Thema’s zijn Duurzaam en verbeteren van de leefbaarheid.

Hoe werkt de procedure nadat ik een aanvraag heb ingediend? Je ontvangt een ontvangstbevestiging. Dan wordt getoetst of jouw aanvraag geldig is. Zo niet dan word je dat gemeld. Het bestuur kan vervolgens om nadere informatie vragen of suggesties doen voor aanpassingen. Daarna maakt zij de keuze waarbij ook het beschikbare budget bepalend is. Wanneer jouw project wordt gehonoreerd, word je uitgenodigd om een cheque in ontvangst te nemen.

Welke (dorps)kernen kunnen een aanvraag indienen voor het betrokkenen fonds? Inwoners en organisaties in dorpen in de directe omgeving (3500 meter van een gerealiseerd windpark) krijgen voorrang. Behoor je daar niet toe dan kan een aanvraag toch zinvol zijn, namelijk wanneer het budget van het betrokkenen fonds nog ruimte biedt in het tweede jaar.

up