image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

Wat is het Windfonds Goeree-Overflakkee? Windfonds Goeree-Overflakkee wordt gevormd door vrijwillige afdrachten van eigenaren van een windpark, met als doel de omgeving mee te laten delen in de inkomsten. De hoogte van de afdracht wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van de productiegegevens van het windpark en bedraagt 0,50 per MWh.

Zijn er meer windfondsen in de omgeving die op een vergelijkbare manier werken? Ja,  Windpark Krammer heeft sinds 2019 een windfonds. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lees je meer over hoe windfondsen bij moeten dragen aan de lokale economie en samenleving.

Mag ik mijn aanvraag bij meerdere fondsen indienen? Ja hoor, dat mag gerust.

Hoe lang blijft Windfonds Goeree-Overflakkee actief ? Zolang er afdrachten worden gedaan. Ieder windpark draagt gedurende 20 jaar bij, tenzij het eerder wordt afgebroken. Ook windparken die in de toekomst worden opgeschaald gaan afdragen. Voor nu houden we rekening met activiteiten tot 2043.

Waarom is Windfonds Goeree-Overflakkee opgericht? In 2012 heeft de lokale Coöperatie Deltawind samen met Eneco Wind en RVO een plan ontwikkeld om alle windontwikkelaars op het eiland samen te laten werken. Afspraken waren: samen één plan maken voor windenergie op het eiland en allemaal een afdracht doen aan het in te stellen Windfonds Goeree-Overflakkee. Dit initiatief is landelijk overgenomen.

Hoe werkt Windfonds Goeree-Overflakkee? Jaarlijks dragen de windparken af, het hele jaar kunnen aanvragen voor projecten worden ingediend voor financiële steun. Het bestuur van Windfonds Goeree-Overflakkee beoordeelt 2x per jaar, in voor- en najaar de projecten die tot dan zijn ontvangen, vraagt zo nodig toelichting en kent de bedragen toe.

Hoe kan ik een aanvraag indienen? Je kunt een aanvraag indienen voor een project dat bijdraagt aan de thema’s Groen, Duurzaam en Sociaal.

Wanneer wordt mijn aanvraag behandeld? Aanvragen die voor 15 maart zijn ingediend worden in de voorjaarsvergadering van het Bestuur behandeld. Aanvragen die voor 15 september zijn ingediend worden in de najaarsvergadering van het Bestuur behandeld.

Kan ik als vereniging of dorpsraad een aanvraag indien voor een bijdrage uit Windfonds Goeree-Overflakkee? Ja, natuurlijk. Zowel vanuit het betrokkenfonds (vanaf 2022) als uit het transitiefonds (op z’n vroegst vanaf 2026).

Op welke criteria moet ik bij mijn aanvraag letten? De aanvraag moet maatschappelijke meerwaarde hebben en meerdere mensen moeten het ook als zodanig ervaren. Het is niet bedoeld voor individuele projecten zoals het verduurzamen van jouw huis bijvoorbeeld.

Hoe werkt de procedure nadat ik een aanvraag heb ingediend? Je ontvangt een ontvangstbevestiging. Dan wordt getoetst of jouw aanvraag geldig is. Zo niet dan word je dat gemeld. Het bestuur kan vervolgens om nadere informatie vragen of suggesties doen voor aanpassingen. Daarna maakt zij de keuze waarbij ook het beschikbare budget bepalend is. Wanneer jouw project wordt gehonoreerd, maken we o.a. afspraken over PR-activiteiten.

Welke (dorps)kernen kunnen een aanvraag indienen voor het betrokkenen fonds? Alle inwoners en organisaties op Goeree-Overflakkee. Aanvragen met een effect in de directe omgeving (3.500 meter van een gerealiseerd windpark) krijgen voorrang.

up