image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

 Beleidsplan 2021-2023

BESTUUR

Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee wordt geleid door een bestuur. Dit bestuur beslist over de toekenning en wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Het bestuur van Windfonds Goeree-Overflakkee bestaat uit minimaal 3 onafhankelijke op Goeree-Overflakkee woonachtige leden: een voorzitter, penningmeester en secretaris. Bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn tweemaal benoembaar.

 • image

  Lieke Struik-Gerris | Voorzitter

  Wat bindt u aan Goeree-Overflakkee?

  Zowel mijn man als ik zijn geboren en getogen op Goeree Overflakkee. Na een aantal jaar in Utrecht en Rotterdam te hebben gewoond  voor studie en werk, zijn we de drukte van de stad weer ontvlucht om onze 2 dochtertjes ook te kunnen laten opgroeien op ons mooie eiland. Alhoewel ik opgegroeid ben in Middelharnis, woon ik nu sinds 2007 met veel plezier in Ooltgensplaat, ook een prachtige hoek van Flakkee!

  Ik ben trots op dit eiland. Er is nog veel ruimte, en groen. Er is rust, maar ook volop ruimte voor recreatie. En natuurlijk is er een enorm oog voor duurzaamheid, waar we inmiddels in Nederland en daarbuiten om bekend staan!

  Waarom is dit windfonds belangrijk voor Goeree-Overflakkee?

  Doordat het relatief ‘lekker waait’ in zuidelijk Zuid Holland, is uiteindelijk een derde van de windopgaaf voor Zuid Holland gerealiseerd op Goeree Overflakkee. En dat heeft natuurlijk niet alleen maar voordelen. Vooral directe omwonenden ervaren ook de mogelijke lasten van de molens, het verminderde uitzicht bijvoorbeeld. Ik vind het daarom erg belangrijk dat wij als bewoners van Flakkee ook kunnen profiteren van de opbrengsten van de windmolens, om zo ook mee te kunnen delen in de lusten.

  Het mooie is dat, naast dat een deel van de opbrengsten  wordt uitgekeerd aan directe omwonenden, iedereen op dit eiland, vereniging of enkele burger, een beroep kan doen op dit fonds. Met een leuk project, een goed idee of wat dan ook de leefomgeving op dit mooie eiland nog een beetje mooier te kunnen maken!

  image
 • image

  Jaap Nagtegaal | Penningmeester

  Wat bindt u aan Goeree-Overflakkee?

  Geboren en getogen en trots op ons mooie eiland.

  Waarom is dit windfonds belangrijk voor Goeree-Overflakkee?

  Al vele jaren ben ik maatschappelijk betrokken en vind het leuk en waardevol om energie te steken in  zaken die onze specifieke regio betreffen.  Zo heb ik een carrière achter de rug van bijna 12 jaar bij de Vrijwillige Brandweer van Middelharnis, ben/was ik actief in verschillende schoolbesturen en ben ik tevens betrokken bij de verbinding van de nieuw op te richten Beroepencampus met het regionale bedrijfsleven. Daarnaast ben ik mede-initiatiefnemer en bestuurslid van de Coöperatie Goederenhub Goeree Overflakkee. Middels al deze taken en functies probeer ik een bijdrage te leveren aan de maatschappij en de regionale ontwikkeling.

  Het plaatsnemen in het bestuur van de Stichting windfonds lokte mij onmiddellijk na het lezen van de advertentie. Het mogen deelnemen en meebeslissen over besteding van de gelden, welke met de windenergie beschikbaar komen, lijkt mij wederom een mooie taak en bijdrage aan de regionale ontwikkeling en ten gunste van ons mooie eiland.

  image
 • image

  Vacature | Secretaris

  Profiel

  Voor de invulling van de vacature zoekt de stichting een kandidaat die woonachtig is op Goeree-Overflakkee, maatschappelijk betrokken is, en door werk of interesses kennis heeft van de duurzame en  sociaaleconomische ontwikkeling van ons eiland. Affiniteit met communicatie is een pre. De persoon moet onafhankelijk zijn als het gaat om de inning en besteding van de gelden. De zittingsduur is 3 jaar met de mogelijkheid tweemaal herkozen te worden. De stichting biedt een onkostenvergoeding.

  image

RAAD VAN TOEZICHT

De leden van de raad van toezicht zijn benoemd vanuit afvaardiging door de deelnemers in de stichting. In toekomstige vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden voorzien. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen.

 • image

  Peter van den Doel

  Voorzitter

  Gemeente Goeree-Overflakkee raadvantoezicht@windfondsgo.nl

 • image

  Sandra van Putten

  Coöperatie Deltawind

 • image

  Klaas Guldie

  Kroningswind

up