image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

Contactgegevens:
e-mail: info@windfondsgo.nl
telefoon: 0187-470544
postadres: Postbus 60 / 3255 ZH Oude-Tonge

BESTUUR

Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee wordt geleid door een bestuur. Dit bestuur beslist over de toekenning en wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Het bestuur van Windfonds Goeree-Overflakkee bestaat uit minimaal 3 onafhankelijke op Goeree-Overflakkee woonachtige leden: een voorzitter, penningmeester en secretaris. Bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn tweemaal benoembaar.

 • image

  Tea Both | Voorzitter

  Betrokken bij duurzaamheid en de energietransitieOmdat ik het belangrijk en noodzakelijk vind dat we als bewoners bewust omgaan met de aarde ben ik al langere tijd betrokken bij duurzaamheidsthema’s. Ik ben er trots op dat we op Goeree-Overflakkee al zoveel duurzame initiatieven hebben. Een van de mooie initiatieven is het Windfonds Goeree-Overflakkee. Daardoor kunnen inwoners en organisaties geholpen worden om duurzame maatregelen te nemen.

  Zelf probeer ik met mijn man ook duurzaam te leven doordat we ons huis gasloos hebben gemaakt, we rijden een electrische auto maar proberen nog vaker de (niet-electrische) fiets te nemen. Ook hebben we zonnepanelen op ons dak. 

  image
 • image

  Dick Koppenol | Secretaris

  Duurzame energie en maatschappelijke betrokkenheid op Goeree-Overflakkee

  Als bestuurslid van de Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee is Dick Koppenol een gepassioneerde voorstander van duurzame energiebronnen. Met zorgen over de uitputting van fossiele brandstoffen en de negatieve impact op het milieu, gelooft hij sterk in de noodzaak om over te schakelen naar hernieuwbare energie. Zijn doel is om projecten te ondersteunen die niet alleen duurzame energie opwekken, maar ook een positieve invloed hebben op de gemeenschap en hen mee te laten delen in de productie van duurzame energie. De statuten van de stichting vormen de leidraad naar een groenere toekomst voor Goeree-Overflakkee.

  image
 • image

  Jan Aleman | Penningmeester

  Een persoonlijke bijdrage aan de energietransitie

  Als inwoner van Goeree Overflakkee, voelt Jan Aleman zich gemotiveerd om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. Voor hem gaat het niet om politieke overtuigingen, maar om een positieve impact te hebben op ‘onze mooie gemeente,’ zo legt hij uit. Het Windfonds biedt een direct zichtbare bijdrage aan duurzame energieprojecten door subsidies te verstrekken. Deze betrokkenheid spreekt Jan enorm aan.

  image
 • image

  Karel Raven | Communicatie

  Uitdagingen en maatschappelijke betrokkenheid

  Met en technische achtergrond en een grote interesse in nieuwe ontwikkelingen, volgt Karel de ontwikkeling op het gebied van energietransmissie op de voet. Hij gelooft dat windenergie een cruciale rol speelt in deze overgang, maar erkent ook dat de grootschalige en efficiënte opslag van energie een grote uitdaging is. Ondanks dat technische aspecten minder relevant zijn bij het Windfonds, brengt Karel zijn ervaring in sociale en maatschappelijke aangelegenheden mee naar de organisatie. Met zijn ervaring op het gebied van het ontwikkelen van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking en zijn eerdere betrokkenheid bij diverse sociale en maatschappelijke organisaties, brengt Karel waardevolle expertise in om de doelen van het Windfonds te realiseren.

  image
 • image

  Rinus Kroon | Aanvragen

  Verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties

  Als vader van drie kinderen en opa van twee kleinkinderen heeft Rinus Kroon een groot besef van zijn verantwoordelijkheid om te zorgen voor een duurzame wereld voor toekomstige generaties. ‘Ik maak me zorgen over de toekomst van onze kinderen, maar nog meer over die van de generaties daarna. Daarom willen wij ‘met mate’ genieten van alle luxe mogelijkheden en maken wij verantwoorde keuzes,’ legt Rinus uit. Samen met zijn vrouw Christine maakt hij bewuste keuzes om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Deze keuzes variëren van het verminderen van vleesconsumptie en het beperken van vliegreizen tot het rijden in een elektrische auto met zelf opgewekte energie. Als geboren Flakkeeënaar is Rinus trots op de duurzame initiatieven op Goeree Overflakkee en draagt persoonlijk bij door deel te nemen aan verschillende windparken en zich aan te sluiten bij het Windfonds.

  image

RAAD VAN TOEZICHT

De leden van de raad van toezicht zijn benoemd vanuit afvaardiging door de deelnemers in de stichting. In toekomstige vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden voorzien. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen.

 • image

  Peter van den Doel

  Voorzitter

  Gemeente Goeree-Overflakkee raadvantoezicht@windfondsgo.nl

 • image

  Sandra van Putten

  Coöperatie Deltawind

 • image

  Klaas Guldie

  Kroningswind

up