image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

24 juni 2020. Windfonds Goeree-Overflakkee heeft 3 bestuurders gekozen om het dagelijks bestuur te vormen. Lieke Struik-Gerris wordt de eerste voorzitter van ons nieuwe fonds. Marie Antoinette Westra wordt secretaris en Jaap Nagtegaal is penningmeester. De komende tijd gaan ze hard aan de slag om de nodige voorbereidingen te treffen.

Doel Windfonds

Het primaire doel van het Windfonds is aansprekende projecten met een maatschappelijke meerwaarde te helpen realiseren. Omwonenden kunnen een beroep doen op het fonds door een projectaanvraag in te dienen. Het is de taak van het bestuur deze aanvragen te beoordelen en financiële middelen ter beschikking te stellen.

Organisatie en werkwijze

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen. Zij beslist tweemaal per jaar over de toekenning van een financiële bijdrage aan projectaanvragen en legt hierover verantwoording af, zowel publiekelijk als aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit een vertegenwoordiger van de gemeente, van de Windgroep en van Kroningswind B.V. De stichting heeft een kleine organisatie voor het beheren van het Windfonds. Deze organisatie ondersteunt door communicatie, beoordeling van projecten, beheer van de gelden en verantwoording. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijke secretaris vanuit Coöperatie Deltawind.

Profiel
Voor de invulling van de vacatures waren we op zoek naar kandidaten die woonachtig zijn op Goeree-Overflakkee, maatschappelijk betrokken zijn, en door hun werk of interesses kennis hebben van de duurzame en sociaaleconomische ontwikkeling van ons eiland. Zij moeten onafhankelijk zijn als het gaat om de inning en besteding van de gelden. De zittingsduur is 3 jaar met de mogelijkheid tweemaal herkozen te worden. De vacatures voor deze functies zijn gepubliceerd in de regionale media en de bestuursleden hebben op deze vacature gesolliciteerd.terug naar overzicht
up