image

COÖPERATIE DELTAWIND

info@deltawind.nl
T 0187 - 470 544

Postadres

Postbus 311
3240 AH Middelharnis

Bezoekadres

Boezemweg 13X
3255 MC Oude-Tonge

Goede ideeën voor sociale of maatschappelijke initiatieven. Die kunnen bewoners, verenigingen en instellingen vanaf volgend voorjaar bij Stichting Windfonds Goeree-Overflakkee indienen voor een financiële bijdrage. “Let op: er komt een laagdrempelig geldpotje aan”, zegt Lieke Struik-Gerris, bestuursvoorzitter van de stichting.

Door Kees van Rixoort

Het Windfonds Goeree-Overflakkee is in september 2020 opgericht. De jonge stichting is nog niet algemeen bekend op het eiland. Maar dat zal ongetwijfeld veranderen als het Windfonds volgend jaar de eerste financiële bijdragen uitkeert.

Lasten en lusten

Hoe zit dat precies? Lieke Struik-Gerris: “Een derde van de windopgave van Zuid-Holland wordt op Goeree-Overflakkee gerealiseerd omdat hier veel ruimte en wind is. Op verschillende plekken staan en komen windmolens. Al in 2012 hebben initiatiefnemers van windparken, waaronder Deltawind en Eneco, en de gemeente afgesproken dat het eiland niet alleen de lasten hoeft te dragen, maar ook de lusten mag hebben. Om dat vorm te geven is het Windfonds Goeree-Overflakkee opgericht.”

Besloten is dat het Windfonds een bijdrage ontvangt uit de opbrengst van alle windparken op Goeree-Overflakkee die na 2016 zijn gebouwd of vernieuwd. Het gaat om zes parken, waarvan het onlangs geopende Windpark Oostflakkee bij Oude-Tonge het eerste nieuwe park is dat een bijdrage kan gaan doen. De bijdrage die het Windfonds ontvangt bedraagt 50 eurocent per Megawattuur.

Grote bedragen

“Vanaf 1 januari ontvangen wij de eerste gelden”, zegt de voorzitter van het Windfonds. “In het eerste jaar gaat het om enkele duizenden euro’s. Als alle parken volop draaien kunnen we rekenen op een kleine twee ton per jaar. Echt grote bedragen dus.”

Dat geld is bedoeld om initiatieven vanuit de maatschappij te ondersteunen. “Heel ingewikkelde voorwaarden zijn er niet”, zegt Lieke Struik-Gerris. “Het Windfonds Goeree-Overflakkee keert uit aan initiatieven met een sociale of maatschappelijke meerwaarde. Denk aan een speelplek, het vergroenen van een schoolplein of een solar bankje. In Bruinisse is het beeld van de mossel aan de haven opgeknapt met geld uit een windfonds. Een mooi voorbeeld is ook een schoolplein dat energie opwekt als de kinderen erop bewegen. Maar wij ondersteunen dus niet alleen duurzame initiatieven. Het mag bijvoorbeeld ook een feest zijn voor het hele dorp. Alle projecten die je straat, je buurt, je dorp of het eiland leuker maken, zijn welkom. Kom maar op!”

Innovatieve ideeën

Wie kan een project indienen bij het Windfonds Goeree-Overflakkee? Individuele bewoners die binnen een cirkel van 3,5 kilometer wonen rond een van de windparken die in bedrijf zijn en een afdracht geven aan het Windfonds en verenigingen, stichtingen, kerken, straten, dorpsraden et cetera die actief zijn in dit gebied. Maar ook initiatiefnemers van elders kunnen een project indienen als dat impact heeft binnen 3,5 kilometer van het park.

“Wij willen ook graag kinderen betrekken. Die hebben vaak wilde, innovatieve ideeën”, aldus Lieke Struik-Gerris. Het driekoppige bestuur van de stichting, dat naast de voorzitter bestaat uit Jaap Nagtegaal en Marie Antoinette Westra, beoordeelt de ingediende projecten.

Overigens is een deel van het Windfonds bestemd voor mensen die binnen een straal van duizend meter rond een windpark wonen. Zij ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding uit het fonds. Uiteraard ook vanuit het principe: niet alleen de lasten, maar ook de lusten.

Wie een project in gedachten heeft, moet nog even wachten. Komend voorjaar is het mogelijk een aanvraag in te dienen. Dat gaat vrij simpel, het Windfonds werkt niet met een hele papierwinkel en wil zo nodig ook helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Houd de website van het Windfonds Goeree-Overflakkee in de gaten: www.windfondsgo.nl. Wie op de hoogte wil blijven kan zich via de website of e-mail info@windfondsgo.nl inschrijven voor de nieuwsbrief.

Bron: Eilandennieuws.nlterug naar overzicht
up